• Premium merken aan scherpe prijzen
  • Erkend & gecertifiëerd zwembadbouwer!
  • Eigen plaatsings - en hersteldienst

Disclaimer zwembadboetiek.be

Deze website is eigendom van Poolservice .

Uitbatingsadres :Poolservice , Kortrijksesteenweg 130 , 9830 Sint-Martens-Latem.

E-mail: info@zwembadboetiek.be  Ondernemingsnummer:BE 0.789.021.754

Het gebruik van de Website houdt automatisch de aanvaarding in van de voorwaarden vervat in deze Disclaimer in de versie gepubliceerd  door www.zwembadboetiek.be op het ogenblik dat de gebruiker gebruik maakt van de Website.

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten. De teksten, foto’s,  tekeningen, videobeelden, illustraties, logo’s, slogans en andere elementen die op de Website zijn afgebeeld, worden beschermd door het auteursrecht. Alle logo’s , handelsnamen, bedrijfsnamen of merknamen vermeld op de Website, zijn beschermd als handelsnaam en/of als geregistreerd merk. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik, wijziging of verspreiding van het geheel of een gedeelte van de website, onder welke vorm en met welke middelen ook , is strikt verboden tenzij voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming is verleend door de zaakvoerder van Poolservice.

Poolservice zal alles in het werk stellen om regelmatig de informatie die op de Website beschikbaar is te controleren en up-to-date te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden opduiken in de informatie die ter beschikking wordt gesteld.

Poolservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een drukfout of enige andere fout of onnauwkeurigheid in de inhoud. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld of indien u vragen wenst te stellen , kunt u Poolservice contacteren via de pagina Contact.

Ondanks zware inspanningen die Poolservice hiertoe levert, kan het niet garanderen of verantwoordelijk gesteld worden voor virussen of ander elementen die  in de inhoud van de website voorkomen en die tot wijzigingen in uw computersysteem kunnen leiden of in de elektronische documenten en opgeslagen bestanden op uw computersysteem.

Andere sites kunnen vrij linken naar de website van Zwembadboetiek. De link dient te worden gelinkt naar de homepage van de website www.zwembadboetiek.be. De link dient zodanig gelegd te worden dat de gebruiker direct naar de website wordt gelinkt en dat de website in een nieuw venster van de webbrowser geopend dient te worden. Deep linking is verboden. Indien u een link naar deze website zal creëren dient dit te worden meegedeeld aan de beheerder van de Website(Info@zwembadboetiek.be).

Deze  Website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links hebben als enig doel de gebruikers de toegang tot informatie op het internet te vergemakkelijken. Poolservice oefent geen enkele controle uit over de websites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid van de websites van derden en links die deze websites naar andere websites leggen.

U kan met de verantwoordelijke van de website contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@zwembadboetiek.be of door te schrijven naar

Poolservice zwembaden

Kortrijksesteenweg  130

9830 Sint-Martens-Latem

 

Copyright©Zwembadboetiek

Alle rechten voorbehouden.
Alle Rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend zijn voorbehouden.